装饰与罪恶

[奥地利] 阿道 夫·卢斯 [adolf Loos]

Language: Chinese

Published: Jul 14, 2018

Description:

Ben shu shi xian dai jian zhu xian qu a dao fu Lu si sheng qian chu ban de jin you de liang ben zhu zuo zhi yi,Shou lu le lu si zai qi shi ye huo yue shi qi suo zhuan xie de zhu yao jian zhu pi pan wen zhang he wen hua xiao pin wen,Bao kuo xian dai zhu yi jian zhu jing dian li lun zhi zuo zhuang shi yu zui e he jian zhu.Ben shu hai shou lu le yan jiu lu si de zhuan jia de zhou da xue ao si ting fen xiao jian zhu xue jiao shou ke li si tuo fu Long suo zhuan xie de xu yan he zhuang shi yu jian zhu de gu shi.